Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Van Familiekerk naar Familiehuis! – Samen Sterk voor kindgerichte zorg in Rotterdam (Noord)

Van Familiekerk naar Familiehuis! – Samen Sterk voor kindgerichte zorg in Rotterdam (Noord)

Stichting Behoud van de Heilige Familiekerk zal de kerk (inclusief de Pastorie woning) volledig duurzaam restaureren en herinrichten zodat de Familiekerk ook voor de komende generaties behouden blijft. De schatting is dat de verbouwing een klein jaar zal duren. Daarna kan de kerk haar hernieuwde sociaal maatschappelijke rol als ‘Familiehuis’ gaan vervullen. Op de website van Stichting Behoud van de Familiekerk (http://www.defamiliekerk.nl/) informeren we u over de verbouwing en restauratie. We hebben al veel beeldmateriaal verzameld. Straks kunt u precies lezen in welk stadium we zijn, wat we allemaal tegenkomen en hoe de indeling gepland is. Velen van u hebben vast nog dierbare herinneringen aan de Familiekerk. Misschien is het leuk om dat in de toekomst  op de website met elkaar te delen.

CityKids zal de hoofdhuurder zijn. CityKids is een Medische Kindzorg Instelling met een unieke focus op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Er is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen, in de leeftijd van 0-5 jaar, met een complexe somatische problematiek. In het kinderdagcentrum worden kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeld. Het kinderdagcentrum van CityKids is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autisme spectrum. CityKids is nu gehuisvest op de tweede verdieping van een kantoorgebouw midden in het centrum van Rotterdam. In onze zoektocht naar uitbreiding van onze diensten en zorgmogelijkheden werden we gewezen op de Heilige Familiekerk, een prachtige leegstaande kerk in een mooie wijk van Rotterdam. Het kan niet mooier: Familiegerichte zorg in de Familiekerk. Van Familiekerk naar Familiehuis! Met een enthousiast ondernemend team zijn we begonnen aan deze enorme uitdaging!

CityKids heeft de ambitie om haar zorgaanbod uit te breiden in de Familiekerk met een zelfstandig behandelcentrum (de Kinderzorg Kliniek), een multidisciplinair kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind en zijn familie. Voor poliklinische zorg en dagbehandeling, die nu nog in het ziekenhuis plaatsvinden, kunnen families straks gewoon de kinderarts en andere disciplines in de Familiekerk bezoeken,  waardoor ziekenhuisopname en -bezoek veelal niet meer nodig is. Daarnaast komt er op de tweede verdieping een 24 uurs verpleegkundig kinderzorghuis. Vanaf volgend najaar kunnen kinderen en hun ouders hier terecht als stap tussen ziekenhuis en thuis. In een veilige kindvriendelijke omgeving kunnen ouders na een intensieve ziekenhuisopname van hun kind verpleegkundige handelingen leren zodat ouders met vertrouwen de zorg voor hun kind thuis zelf aan kunnen. Naast een logeerhuis kan het ook een hospice functie vervullen waar kinderen in de laatste fase van hun leven samen met ouders en broertjes en zusjes kunnen worden verzorgd. In De Pastorie, behorende bij de Familiekerk, zullen appartementen worden gecreëerd waar jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud met een verstandelijke beperking beschermd kunnen wonen. Het verpleegkundig kinderdagverblijf en het kinderdagcentrum van CityKids zullen mee verhuizen naar de Familiekerk.

01
De Familiekerk wordt echt een Familiekinderzorghuis.

Wij willen ons echt richten op verbinding en samenwerking met de bewoners van de buurt. De kapel van de kerk / stilte centrum zal altijd open staan voor iedereen die daar een moment van geborgenheid zoekt. Het koor van de kerk zullen we vrij houden voor allerlei (buurt)activiteiten zoals symposia, film- en muziekavonden, een kleine bibliotheek. Uw ideeën zijn welkom! We willen ook de buitenruimte opknappen. Zowel u als directe bewoners en de gemeente worden zeker betrokken in deze plannen.

Ook zoeken wij samenwerking met alle huisartsen, gezondheidscentra en andere zorgprofessionals uit Rotterdam en omstreken. In het Familiehuis zijn straks heel veel vrijwilligers nodig. CityKids in het centrum heeft nu ook veel behoefte aan een actieve groep vrijwilligers die ons wil ondersteunen in het dagelijks werk. Interesse? Meldt u zich dan aan via onze website (https://www.mkdvcitykids.nl).

Iedereen in Groot Rotterdam moet binnenkort bekend zijn met het Familiehuis. De Stichting is op zoek naar kleine en grote sponsoren die op welke manier dan ook dit mooie ambitieuze project willen ondersteunen. Zo hopen we dat er veel spontane ludieke acties zullen ontstaan op scholen, in het bedrijfsleven, in familiekring, sportclubs, enz. om ons te helpen met fondsenwerving. Er is heel veel geld nodig om zo’n groot kinderproject ook echt te kunnen uitvoeren. Heeft u ideeën om ons hierbij te helpen, neem dan contact op met Nicoline Cornelissen, project manager CityKids (n.cornelissen@www.joostbloom.nl of tel. 010-4673105).

Het zou mooi zijn als we ons Samen Sterk kunnen maken voor kindgerichte zorg in Rotterdam.

We zullen u op beide sites blijven informeren over alle ontwikkelingen. We willen graag een goede nieuwe “buur “ worden ! Schroom niet om contact met ons te zoeken. We staan u graag te woord!

Tags: , , ,

Geef een reactie

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden