Contact: telefoon 010 - 4673105

24-uurszorg

Naast behandeling en verpleegkundige zorg  voor het kind in één van onze Kinderdagcentra of Verpleegkundige Kinderdagverblijven biedt CityKids binnenkort ook 24 uurszorg.

CityKids is graag uw partner in zorg en ziet het kind niet los van zijn ouders, familie en omgeving

Onze visie is samen met ouders ontwikkelingsgericht en familie geïntegreerde zorg te bieden in een veilige huiselijke omgeving

Voor 24 uurszorg kunt u terecht in:

  • De Pastorie: In De Pastorie biedt CityKids woonruimte en begeleiding aan 11 jongens met een (instroom)leeftijd van 16 tot 25 jaar die (intensieve) begeleiding, verzorging en/of gedragsregulering nodig hebben. Deze jongeren zijn vaak ook bekend met een stoornis binnen het autisme spectrum. Vanaf mei 2019 kunnen zij Begeleid en Beschermd Wonen in De Pastorie, gelegen naast de Familiekerk in Rotterdam Noord. Deze kerk aan de Bergsingel wordt volledig gerestaureerd en heringericht als een kinderexpertisecentrum voor het ernstig chronisch zieke kind. Meer over de Familiekerk kunt u lezen op www.defamiliekerk.nl en over De Pastorie, zie https://www.mkdvcitykids.nl/de-pastorie/.
  • het Rein Lander huis. Deze boerderij in een landelijke omgeving in Spijkenisse is voor kinderen met een intensieve (langdurige) verpleegkundige zorgvraag én zijn gezin. Wat heeft het kind en zijn gezin nodig om de zorgvraag(en) nu en in de toekomst te kunnen dragen. Dus zorg inzetten zo nodig en waar nodig. CityKids heeft een groot netwerk van betrokken zorgprofessionals om zich heen en zal altijd samen met ouders besluiten wie uit dat netwerk nodig is om te kunnen aansluiten bij de zorgbehoeften van het kind en zijn familie. Zo krijgt het kind de beste zorg en kan het zich binnen deze soms uiterst moeilijke omstandigheden gelukkig voelen. Wij luisteren en ondersteunen u als ouder zodat er meer ruimte kan komen voor uzelf, het kind en voor de broertjes en zusjes binnen het gezin.   

Deze 24 uurszorg voor kinderen kan geboden worden om diverse redenen:

  • Als ziekenhuisverplaatste zorg. Als het kind extra verpleegkundige zorg nodig heeft die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden maar soms ook  thuis moeilijk is te organiseren.
  • Ouders kunnen onder begeleiding verpleegkundige handelingen aanleren zoals het geven van sondevoeding, medicatie, kinderen met een tracheacanule of ademhalingsondersteuning, omgaan met het geven van zuurstof of gebruik van een monitor en een saturatiemeter.
  • Als respijtzorg: ter ontlasting van het gezin, als vertrouwd logeeradres, zodat het ook mogelijk wordt eens een dagje of week(end) samen of met de andere kinderen op pad te kunnen. De zorg van het kind wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd team van zorgprofessionals in een fijne omgeving.  
  • Ook wanneer een kind palliatieve zorg nodig heeft, wordt er in overleg met de ouders en het gezin de omgeving zo ingericht dat ook in de laatste fase we deze intensieve zorg rond het kind als team zullen geven.

Wij spelen zo flexibel mogelijk op uw zorgvraag in. In overleg biedt CityKids ook (24 uurs) kinderthuiszorg voor kinderen, die bij ons al in zorg zijn.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden