Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Behandelgroepen

Behandelgroepen

Bij CityKids wordt behandeling groep geboden.
Heeft uw kind:
– een ontwikkelingsachterstand,
– een verstandelijke beperking,
– een (ernstige) ontwikkelingsstoornis,
– een stoornis in het autisme spectrum
– bijkomende problematieken, dan kan uw kind gebaat zijn bij een behandeling op het kinderdagcentrum van CityKids.

Onze behandelgroepen hebben gemiddeld 6 kinderen. De groepen zijn ingedeeld op basis van een individuele benadering van het kind, niet op beperking of leeftijd.
Kindgericht wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van het kind binnen welke behandelgroep de ontwikkelingskansen van het kind het grootst zijn en waar het kind het beste op zijn plek zal zijn. Groepsdynamica speelt hierbij een grote rol. Op de behandelgroepen van CityKids heerst een grote mate van structuur en voorspelbaarheid.

De schoolse vaardigheden en activiteiten
Indien de mogelijkheden van het kind het toelaten worden er binnen de behandeling school voorbereidende vaardigheden aangeleerd.
Kinderen die hier aan toe zijn worden  in de groep geplaatst met  andere kinderen die deze doelen ook in het behandelplan geformuleerd hebben.
Bij de doelgroep waarbij de ontwikkelingskansen beperkt zijn, is de  behandeling tevens gericht op het voorkomen van achteruitgang.

Samenwerking regulier kinderdagverblijf
CityKids werkt nauw samen met regulier kinderdagverblijf Dribbel van Kids Wonderworld. Dribbel bevindt zich op dezelfde locatie als CityKids.
De groepen van Kids Wonderworld en CityKids zitten op dezelfde gang, waardoor contact tussen beiden gestimuleerd wordt.
Als ouders en (ortho)pedagoog gezamenlijk in overeenstemming hebben bereikt  dat het kind op bepaalde momenten van de dag of de gehele dag geïntegreerd kan worden binnen de reguliere setting van Dribbel, worden er aanpassingen getroffen om dit mogelijk te maken. De (ortho)pedagoog zal deze momenten op het reguliere kinderdagverblijf begeleiden en bewaken. Deze momenten worden opgenomen in het individuele dagprogramma van het kind.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.
© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden