Contact: telefoon 010 - 4673105

 • Home
 • Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek

CityKids laat een maal per twee jaar een extern tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder haar cliënten. Cliënten zijn ouders van kinderen, die gebruik maken van de zorg van CityKids.

Doelstellingen:

 • Inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid onder cliënten.
 • Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn.
 • Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn.
 • Aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Om de tevredenheid te onderzoeken, is ook deze keer voor onze branche gekozen voor een vragenlijst, omdat dit het beste vergelijkingsmateriaal geeft tussen de verschillende groepen en is met de directie van CityKids besloten gebruik te maken van het Handvest Kind en Zorg. Deze methodiek is ontwikkeld door MEI Marketing & Research in opdracht van de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en worden momenteel de vragenlijst en procedures, zoals in dit onderzoek gebruikt, geregistreerd als kwaliteitsinstrument bij Zorginstituut Nederland.

Het Handvest Kind en Zorg is een uitgebreide vragenlijst, waarbij de vragen als volgt zijn gegroepeerd:

 • Communicatie en informatie
 • Planning en organisatie
 • Medewerkers
 • Accommodatie en voorzieningen
 • Verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging
 • Pedagogisch klimaat

Uit het uitgevoerde onderzoek door Bureau MEI in juni 2017 komt o.a. naar voren, dat cliënten van CityKids wederom zeer tevreden zijn, hetgeen tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,5.

Volgens bijna alle ouders voelen de kinderen zich op zijn of haar gemak bij CityKids. De ouders merken dit vooral bij het halen en brengen, hun kinderen zijn dan blij, vrolijk en sommigen staan al vol ongeduld te wachten weer te mogen vertrekken naar de locaties van CityKids.

Van de verschillende onderwerpen, waarop ouders CityKids zouden aanbevelen, blijkt het pedagogische klimaat het belangrijkst te zijn. Dat is uitzonderlijk in de branche, waar in vrijwel alle gevallen verpleegkundige zorg als belangrijkste onderwerp wordt gezien.

Evenals in 2015 hebben de ouders bij “opmerkingen” veel lovende woorden gegeven met betrekking tot de betrokkenheid en de dienstverlening bij CityKids.

Het volledige cliënttevredenheidsonderzoek vindt u via onderstaande link.

Clienttevredenheid CityKids 2017

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden