Contact: telefoon 010 - 4673105

Dagprogramma

Er wordt bij het kinderdagcentrum gewerkt aan de hand van een gestructureerd dagprogramma waarbij de ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal staat. Binnen dit gestructureerde dagprogramma is er ruimte voor een individueel programma afgestemd op de ontwikkeling en behoeften van het specifieke kind. Samen met u als ouders wordt geïnventariseerd wat de behoeften van uw kind zijn (mogelijke rustmomenten, voedingsgewoonten etc.). Uiteraard zijn die behoeften de basis van het individuele programma van het kind.  Het dagprogramma van CityKids heeft een integraal karakter, welke gebaseerd is op een  multidisciplinair behandelplan.

Om 9 uur start het dagprogramma op de behandelgroepen van CityKids.   Bij het samenstellen van het individuele dagprogramma wordt overleg en afstemming gezocht met de eventueel betrokken (pré)logopedist en/of kinderfysiotherapeut. Pedagogisch begeleiders (HBO en universitair opgeleid) dragen zorg voor de uitvoering van het dagprogramma van de kinderen. De orthopedagogen werken bij CityKids samen met de pedagogen op de behandelgroepen.

CityKids heeft verschillende dagprogramma’s ontwikkeld voor de verschillende groepen, afgestemd op de doelgroep binnen de behandelgroep. Onderstaand is een voorbeeld van een dagprogramma van een behandelgroep bij CityKids:

8.00 – 8.45 Dag doornemen, kinderen verdelen, nadenken over doelen (2-3 per kind), kantooruurtje + dag voorbereiden (materialen klaarzetten) en kinderen ontvangen

8.45 Boekje lezen op de bank

9.00 Gezamenlijk kringmoment aan tafel
De dag wordt gezamenlijk met alle kinderen in de kring gestart. Er wordt een ‘goedemorgen’ liedje gezongen en afhankelijk van het ontwikkelingsniveau wordt er gewerkt met foto’s en/of het benoemen van de aanwezige kinderen en (ortho)pedagogen. Ook wordt op de groepen waar dat passend is bij de ontwikkelingsleeftijd, geoefend met de dagen van de week, de maanden en de jaargetijden.

9.15 Fruit eten
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel en krijgen fruit aangeboden. Het fruit wordt verzorgd door CityKids. Bij alle eetmomenten krijgen de kinderen een beker limonade of water aangeboden. Desgewenst wordt het verse fruit gepureerd.

9.45 Na het eten is er een toilet en/of verschoonmoment.

10.00 Groepsactiviteit: groep in tweeën splitsen
De kinderen zitten hierbij gezamenlijk met elkaar aan tafel. De verschillende ontwikkelingsgebieden sociaal- emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling, komen allen aan bod binnen de groepsactiviteiten van  het dagprogramma, welke gebieden aan bod komen zijn per dag verschillend.

10.20 Thema activiteit:

  • Maandag sensomotorische activiteit
  • Dinsdag cognitieve activiteit
  • Woensdag motorische activiteit .
  • Donderdag taalontwikkeling activiteit
  • Vrijdag sociaal-emotionele activiteit

10.50 Vrij spel moment

11.00 Groepsactiviteit + individueel moment (1)
Gedurende de groepsmomenten wordt er ook spelenderwijs aan behandeldoelen gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld met zijn allen gepuzzeld, muziek gemaakt met muziekinstrumenten en ook veel knutselactiviteiten, zoals knippen, plakken, kleien, kleuren stimuleert de motoriek en creativiteit.

11.20 Bewegingsactiviteit
CityKids vindt het belangrijk dat kinderen voldoende tot bewegen komen, passend bij hun mogelijkheden. Ook de kinderen die niet kunnen lopen, worden betrokken bij deze bewegingsactiviteiten op een voor hun plezierige manier.

11.30 Gezamenlijk brood eten (1e pauzemoment)

12.15 Toiletmoment

12.30 Groepsactiviteit + individueel moment (2)

12.50 Buitenspelen (2e pauzemoment)

13.45 Groepsactiviteit: groep in tweeën splitsen

14.10 Toiletmoment

14.30 Gezamenlijk cracker en rauwkost

15.00 Kinderen worden opgehaald

15.30  – 16.30 Rapporteren + schoonmaken + dag evalueren

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden