Contact: telefoon 010 - 4673105

Dagprogramma

Er wordt bij het kinderdagcentrum gewerkt aan de hand van een gestructureerd dagprogramma waarbij de ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal staat. Binnen dit gestructureerde dagprogramma is er ruimte voor een individueel programma afgestemd op de ontwikkeling en behoeften van het specifieke kind. Samen met u als ouders wordt geïnventariseerd wat de behoeften van uw kind zijn (mogelijke rustmomenten, voedingsgewoonten etc.). Uiteraard zijn die behoeften de basis van het individuele programma van het kind.  Het dagprogramma van CityKids heeft een integraal karakter, welke gebaseerd is op een  multidisciplinair behandelplan.

Om 9 uur start het dagprogramma op de behandelgroepen van CityKids.   Bij het samenstellen van het individuele dagprogramma wordt overleg en afstemming gezocht met de eventueel betrokken (pré)logopedist en/of kinderfysiotherapeut. Pedagogisch begeleiders (HBO en universitair opgeleid) dragen zorg voor de uitvoering van het dagprogramma van de kinderen. De orthopedagogen werken bij CityKids samen met de pedagogen op de behandelgroepen.

CityKids heeft verschillende dagprogramma’s ontwikkeld voor de verschillende groepen, afgestemd op de doelgroep binnen de behandelgroep. Onderstaand is een voorbeeld van een dagprogramma van een behandelgroep bij CityKids:

9.00  Kringmoment
De dag wordt gezamenlijk met alle kinderen in de kring gestart. Er wordt een ‘goedemorgen’ liedje gezongen en afhankelijk van het ontwikkelingsniveau wordt er gewerkt met foto’s en/of het benoemen van de aanwezige kinderen en (ortho)pedagogen. Ook wordt op de groepen waar dat passend is bij de ontwikkelingsleeftijd, geoefend met de dagen van de week, de maanden en de jaargetijden.

9.15      Start van de dag
De kinderen starten de dag bij CityKids met een vrije spelsituatie of een groepsactiviteit aan tafel, zoals puzzelen.

9.30      Fruitmoment
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel en krijgen fruit aangeboden. Het fruit wordt verzorgt door CityKids. Bij alle eetmomenten krijgen de kinderen een beker limonade of water aangeboden. Desgewenst wordt het verse fruit gepureerd. Na het eten is er een toilet en/of verschoonmoment.

10.00    Individuele activiteit
Er wordt geoefend met de individuele behandeldoelen uit het behandelplan van het kind, dit kan individueel met een kind zijn of in kleinere sub groepjes.

10.30    Groepsactiviteit
De kinderen zitten hierbij gezamenlijk met elkaar aan tafel. De verschillende ontwikkelingsgebieden sociaal- emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling, komen allen aan bod binnen de groepsactiviteiten van  het dagprogramma, welke gebieden aan bod komen zijn per dag verschillend.

11.00    Vrij spel moment

11.30    Warme maaltijd
CityKids biedt de kinderen dagelijks een gevarieerde gezonde warme maaltijd, met wekelijks verschillende menu’s. De maaltijden bevatten altijd veel groenten en worden zorgvuldig bereid. Na het eten is er een toilet en/of verschoonmoment.

12.30    Groepsactiviteit
Gedurende de groepsmomenten wordt er ook spelenderwijs aan behandeldoelen gewerkt.Er wordt bijvoorbeeld met zijn allen gepuzzeld, muziek gemaakt met muziekinstrumenten en ook veel knutselactiviteiten, zoals knippen, plakken, kleien, kleuren stimuleert de motoriek en creativiteit

13.00    Buitenspelen
De kinderen spelen dagelijks buiten bij CityKids op het kindgerichte buitenterras.

13.30    Individuele activiteit

14.00    Tussendoortje
Het tussendoortje bestaat uit een kaakje, rijstwafel of cracker.

14.15    Bewegingsmoment
CityKids vindt het belangrijk dat kinderen voldoende tot bewegen komen, passend bij de mogelijkheden welke zij hiertoe hebben. Ook de kinderen die niet kunnen lopen, worden betrokken bij deze bewegingsactiviteiten op een voor hun plezierige manier.

14.45    Groepsactiviteit

15.00    Snoezelen

15.30    Broodmaaltijd
De kinderen bij CityKids vertrekken om half 5 naar huis. Om de tijd tussen het tussendoortje en de avondmaaltijd niet te lang te laten zijn, biedt CityKids een broodmaaltijd aan de kinderen aan. Na het eten is een toilet en/of verschoonmoment.

16.00    Vrij spel moment

16.30    De kinderen gaan naar huis

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden