Contact: telefoon 010 - 4673105

Dagprogramma

Er wordt bij het verpleegkundig kinderdagverblijf gewerkt aan de hand van een gestructureerd dagprogramma waarbij de ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal staat. Binnen dit gestructureerde dagprogramma is er ruimte voor een individueel programma afgestemd op de verpleegkundige zorg, ontwikkeling en behoeften van het specifieke kind. Het dagprogramma van CityKids heeft een integraal karakter, welke gebaseerd is op het integrale zorgplan.

Om 9 uur start het dagprogramma op het verpleegkundig kinderdagverblijf  van CityKids. Bij het opstellen van het individuele dagprogramma wordt overleg en afstemming gezocht met de eventueel betrokken (pré)logopedist en/of kinderfysiotherapeut. Pedagogisch begeleiders (HBO en universitair opgeleid) dragen zorg voor de uitvoering van het dagprogramma van de kinderen. De orthopedagogen werken bij CityKids samen met de pedagogen op de behandelgroepen. Verder zijn er op het verpleegkundig kinderdagverblijf  op elke groep minimaal twee kinderverpleegkundigen aanwezig.

CityKids heeft verschillende dagprogramma’s ontwikkeld voor de verschillende groepen, afgestemd op de doelgroep van het verpleegkundig dagverblijf.

Wat u op zal vallen is dat de rusttijden niet expliciet genoemd zijn. Veel van de jonge kinderen op het verpleegkundig dagverblijf slapen regelmatig een of twee uurtjes, precies zoals ze dat ook thuis gewend zijn.  Het dagprogramma wordt altijd samen met u als ouder opgesteld. Hetzelfde geldt ook voor de voedingsmomenten. In overleg met de ouders wordt bepaald hoe en wanneer het jonge kind gevoed wordt.

Onderstaand is een voorbeeld van een dagprogramma op het verpleegkundig kinderdagverblijf  van  CityKids:

9.00      Kringmoment
De dag wordt gezamenlijk met alle kinderen in de kring gestart. Er wordt een ‘goedemorgen’ liedje gezongen en afhankelijk van het ontwikkelingsniveau wordt er gewerkt met foto’s en/of het benoemen van de aanwezige kinderen en (ortho)pedagogen. Ook wordt op de groepen waar dat passend is bij de ontwikkelingsleeftijd, geoefend met de dagen van de week, de maanden en de jaargetijden.

9.15      Start van de dag
De kinderen starten de dag bij CityKids met een vrije spelsituatie of een groepsactiviteit aan tafel, zoals puzzelen of bijvoorbeeld op de mat met kindvriendelijk ontwikkelingsgericht materiaal(mobiel) of samenspelen met een ander kindje van de groep.

9.30      Fruitmoment
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel en krijgen fruit aangeboden. Het fruit wordt verzorgt door CityKids. Bij alle eetmomenten krijgen de kinderen een beker limonade, water of eigen voeding aangeboden. Uiteraard heeft ieder kind zijn eigen voedingsschema. Desgewenst wordt het verse fruit gepureerd. Na het eten is er een toilet en/of verschoonmoment.

10.00    Individuele activiteit
Er wordt geoefend met de individuele behandeldoelen uit het behandelplan van het kind, dit kan individueel met een kind zijn of in kleinere sub groepjes.

10.30    Groepsactiviteit
De kinderen zitten hierbij gezamenlijk met elkaar aan tafel of spelen gezellig met elkaar op de mat. De verschillende ontwikkelingsgebieden sociaal- emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling, komen allen aan bod binnen de groepsactiviteiten van  het dagprogramma. Welke gebieden aan bod komen zijn per dag verschillend.

11.00    Vrij spel moment of slapen in eigen bedje

11.30    Warme maaltijd
CityKids biedt de kinderen dagelijks een gevarieerde gezonde warme maaltijd, met wekelijks verschillende menu’s. De maaltijden bevatten altijd veel groenten en worden zorgvuldig bereid. Ook hier geldt weer dat het individuele voedingsschema gevolgd wordt. Na het eten is er een toilet en/of verschoonmoment.

12.30    Groepsactiviteit
Gedurende de groepsmomenten wordt er ook spelenderwijs aan behandeldoelen gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld met zijn allen gepuzzeld, muziek gemaakt met muziekinstrumenten en ook veel knutselactiviteiten, zoals knippen, plakken, kleien, kleuren stimuleert de motoriek en creativiteit. (uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden en leeftijden van het jonge kind)

13.00    Buitenspelen
De kinderen spelen dagelijks buiten bij CityKids op het kindgerichte buitenterras. Vaak is het zachte groene kunstgrasveldje een fijne plaats om met  elkaar buiten te kunnen zijn.

13.30    Individuele activiteit

14.00    Tussendoortje
Het tussendoortje bestaat vaak voor de oudere kinderen uit een kaakje, rijstwafel of cracker.

14.15    Bewegingsmoment
CityKids vindt het belangrijk dat kinderen voldoende tot bewegen komen, passend bij de mogelijkheden welke zij hiertoe hebben. Ook de kinderen die niet kunnen lopen, worden betrokken bij deze bewegingsactiviteiten op een voor hun plezierige manier. Ook hebben we twee sta-tafels tot onze beschikking. Kinderen kunnen hier vaak onder begeleiding van de fysiotherapeut goed gesteund in (leren) staan.

14.45    Groepsactiviteit

15.00    Snoezelen

15.30    Broodmaaltijd-eigen voedingsschema
De kinderen bij CityKids vertrekken om half 5 naar huis. Om de tijd tussen het tussendoortje en de avondmaaltijd niet te lang te laten zijn, biedt CityKids een broodmaaltijd aan de kinderen aan. Na het eten en of drinken is een toilet en/of verschoonmoment.

16.00    Vrij spel moment

16.30    De kinderen gaan naar huis

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden