Contact: telefoon 010 - 4673105

Den Haag – Jonckbloetplein

CityKids Den Haag aan het Jonckbloetplein 61, is een medische Kindzorg instelling gevestigd in het Laak Kwartier in Den Haag. De vestiging  is zeer goed bereikbaar met zowel auto als openbaar vervoer. Achter het pand ligt een afgesloten tuin waar uw kind naar hartenlust kan spelen, bewegen en ontdekken.

CityKids heeft twee specialiteiten: het verpleegkundig kinderdagverblijf en het kinderdagcentrum. Beiden bevinden zich in hetzelfde gebouw.

Bij de locatie Den Haag kom je  binnen in een ruime centrale hal die ook regelmatig gebruikt wordt als binnenspeelplaats.
De locatie Den Haag heeft drie groepen, ingedeeld naar zorgbehoefte en leeftijd. Per groep wordt zoveel mogelijk een leeftijdsgericht dagprogramma gevolgd. De groepsruimtes zijn gezellig huiselijk  ingericht en geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Inrichting en spelmateriaal zijn uitdagend en stimulerend, afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen. Gedurende de dag bieden wij activiteiten aan zoals knutselen, voorlezen, muziek, beweegspelletjes en pictogrammen en gebaren.

Het verpleegkundig kinderdagverblijf is er voor kinderen van 0 – 5 jaar met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking die niet naar de reguliere kinderopvang kunnen, omdat zij specialistische zorg nodig hebben. Bij CityKids kunnen ook kinderen terecht die langdurig moeten herstellen na ziekte en die ziekenhuis verplaatste zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie.

Het kinderdagcentrum van CityKids biedt dagbehandeling aan kinderen van 0 tot 12 jaar met:

  • een ontwikkelingsachterstand
  • een verstandelijke beperking
  • een (ernstige) ontwikkelingsstoornis
  • een stoornis in het autisme spectrum
  • bijkomende problematieken die niet naar een regulier kinderdagverblijf of onderwijs kunnen.

Sinds april 2018 bieden we ook (psycho) diagnostisch onderzoek door Drs. Marielle Schoenmaekers, ervaren GZ-psycholoog met specialistische kennis en ervaring. 

De samenwerking met Kinderfysiotherapiepraktijk Spring en Logopediepraktijk Spoorwijk maakt het mogelijk dat aansluitend aan de zorg voor uw kind,  er op locatie ook logopedie of fysiotherapie geboden kan worden.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om bij ons de sfeer te komen proeven en in een persoonlijk gesprek eventueel vragen en mogelijkheden te bespreken.

Jonckbloetplein 61 • 2523 AV Den Haag
070-4500987 • info@mkdvcitykids.nl

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden