Contact: telefoon 010 - 4673105

Doelgroep

De Pastorie is voor jongvolwassenen (jongens) met een verstandelijke beperking en of bekend zijn met een autisme spectrum stoornis, die begeleiding, verzorging en/of ondersteuning nodig hebben. Ook jongeren, die daarnaast bekend zijn met een (lichte) verpleegkundige zorgvraag, zijn welkom. Instroomleeftijd tussen 16 en 25 jaar.
De Pastorie is niet rolstoeltoegankelijk. Contra indicaties zijn verslaving en ernstige gedragsproblemen.
Belangrijk is dat de jongeren in staat zijn tot samenwonen en samenleven in een groep met deskundige (24-uurs) begeleiding. De Pastorie biedt hen dan een beschermde en veilige woonomgeving, midden in het gezellige Liskwartier in Rotterdam Noord.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden