Contact: telefoon 010 - 4673105

Het kinderdagcentrum

Bij het kinderdagcentrum van CityKids krijgen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeling in groepsverband. De kinderen zijn bekend met een (complexe) lichamelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis binnen het autisme spectrum. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige omgeving, waar met behulp van een duidelijke structuur gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van het kind.
Het behandelplan wordt in overleg met ouders opgesteld door de orthopedagoog en samen met de pedagogen dagelijks tijdens het individuele dagprogramma bewaakt.
Veel van de kinderen van het kinderdagcentrum bezoeken de kinderfysiotherapie en/of (pre)logopedie praktijk.

Het behandelplan is een geïntegreerd plan waarin door meerdere disciplines, die bij het kind en ouder, betrokken zijn samen met ouders doelstellingen zijn geformuleerd. Ook kunnen kinderen van het kinderdagcentrum dagdelen meedoen met verschillende activiteiten van het regulier kinderdagverblijf van Kids Wonderworld. Een absoluut kind gerichte oplossing die bijdraagt aan optimalisering van de ontwikkeling van het jonge kind. Ouders benadrukken het vertrouwen dat doordat er kinderverpleegkundigen werken op het verpleegkundig kinderdagverblijf hun kind met bijvoorbeeld epilepsie (waar veel kinderen op het KDC mee bekend zijn ) ook bij een epileptisch insult direct zorgprofessionals aanwezig zijn en snel kunnen handelen.

Brochure Kinderdagcentrum

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden