Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Indicatiestelling

Indicatiestelling

Indien de jongere nog niet over een indicatie voor begeleid wonen beschikt, adviseert CityKids contact op te nemen met uw gemeente (sociale wijkteam) om navraag te doen of begeleid wonen wordt vergoed. Jongeren die al in het bezit zijn van een WLZ, ZIN of PGB-indicatie kunnen zich direct aanmelden.

 

 

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden