Contact: telefoon 010 - 4673105

Meldcode

CityKids is aangesloten op de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.Alle medewerkers van CityKids hebben de opleiding voor Meldcode Huiselijk Geweld digitaal gevolgd en zijn in staat de opleiding in de praktijk toe te passen.

Bij CityKids hebben wij één aandachtsfunctionaris benoemd. Mocht u als ouder vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via 010-4673105.

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt binnen CityKids voor zowel medewerkers als ouders. Zij coördineert de uitvoering van de meldcode, ondersteunt de medewerkers in het signaleren en rapporteren van zorgen en in het voeren van gesprekken. Tevens draagt de aandachtsfunctionaris zorg voor een zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden