Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Onderzoek en diagnostiek

Onderzoek en diagnostiek

Intelligentieonderzoek
CityKids biedt ouders de mogelijkheid om de capaciteiten van hun kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar in kaart brengen. Dit wordt gedaan door middel van de SON-R. De SON-R is een niet-verbale intelligentietest. Het kind hoeft dus geen gesproken taal te begrijpen of gebruiken. Er is bewust voor een niet-verbale intelligentietest gekozen, omdat de kinderen die niet (kunnen) praten op deze manier ook kunnen worden getest. Doordat de test weinig lichamelijke inspanning vereist, is de test zowel voor kinderen van het kinderdagcentrum als van het verpleegkundig kinderdagverblijf geschikt. De kinderen wijzen het antwoord alleen maar aan. Tevens wordt er bij de kinderen een CBCL en TRF vragenlijsten afgenomen. Ouders vullen deze lijsten in. Deze lijsten brengen mogelijk probleemgedrag en vaardigheden van het kind in kaart. Er wordt kort weer gegeven of er bij het kind sprake is van gedragingen die mogelijk betrekking hebben op ADHD, Autisme, externaliserend gedrag en/of internaliserend gedrag, sociale problemen en angstproblemen. Aan de hand van deze lijsten wordt gekeken wat de behoeften van het kind zijn en waar men rekening mee moet houden tijdens het testen van de capaciteiten van het kind. Daarnaast helpen de resultaten bij het plaatsen van het kind op de juiste groep.  De uitslag van het intelligentieonderzoek wordt met ouders besproken.

Diagnostiek
Bij lang niet alle kinderen die naar CityKids worden doorverwezen is er al een diagnose gesteld.  Er wordt echter op steeds jongere leeftijd  door ouders, familie, huisarts, wijkteams, consultatiebureau  of jeugdarts opgemerkt dat het kind zich anders ontwikkeld dan leeftijdsgenootjes. Op verzoek van ouders en afhankelijk van leeftijd, eventueel de medische achtergrond, de ernst van de ontwikkelingsachterstand, gedragingen en observaties zal  besloten worden  of het het kind moet worden gezien door kinderarts, GZ psycholoog of psychiater om een eventuele diagnose te kunnen stellen.
Bij CityKids helpen wij u graag bij de doorverwijzing en begeleiding naar de partners in zorg waar wij mee samenwerken voor het stellen  van de juiste diagnose.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden