Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Stichting Vrienden Van CityKids

Stichting Vrienden Van CityKids

Samen Sterk voor zorg intensieve kinderen  en hun gezin!

Lees hier wie ons de afgelopen jaren gesteund heeft.

Het doel van de Vrienden Stichting is het financieel en materieel ondersteunen van (zorg) activiteiten en vergroten van ontwikkelmogelijkheden voor kinderen die zorg en behandeling ontvangen binnen de Medisch Kindzorg Instelling CityKids. Het gaat hierbij niet om exploitatiedoeleinden op te vangen maar alleen  om het ondersteunen en initiëren van extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte)activiteiten en het aanvragen van ontwikkelingsgericht materiaal, dat niet vanuit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kan worden.

Deze kinderen met intensieve zorgvragen hebben op allerlei gebied extra steun en begeleiding nodig. Niet alleen tijdens de dagopvang en dagelijkse behandeling maar ook daarbuiten. Ouders en hun omgeving zullen altijd paraat en extra alert moeten zijn om de veiligheid en ontwikkeling van het kind te kunnen waarborgen. Dat is echt een hele intensieve verantwoordelijkheid waar de medewerkers van CityKids het gezin graag in ondersteunen.

Stichting Vrienden van CityKids wil meer activiteiten en projecten initiëren en stimuleren die het individuele kind de mogelijkheid biedt om zich optimaal te ontwikkelen. Zij wil dit graag samen doen met ouders, stichtingen en andere organisaties, die zich zeer betrokken voelen bij deze kwetsbare doelgroep kinderen.

Ouders maken zich grote zorgen of hun jonge kind met beperking en/of zorgvraag veilig en liefst `zo gewoon mogelijk` op kan groeien opdat hun kind een fijne veilige en waardige plaats krijgt in onze samenleving. Door het beschikbaar komen en stellen van die extra middelen en activiteiten wordt de zelfredzaamheid, weerbaarheid en het  zelfvertrouwen van deze kinderen vergroot en kan deze groei en ontwikkeling hen helpen bij het vinden van hun plaats in onze maatschappij.

De visie van de medewerkers van CityKids om bijzondere kinderen de aandacht en ruimte te geven om zich te ontwikkelen en volop mee te doen, ondersteunt de Vrienden Stichting daarom van harte!

Activiteiten van de Stichting

Donaties en giften worden gebruikt voor activiteiten en materialen, die niet vanuit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden, zoals:

  • uitstapjes, incl. vervoer. Denk hierbij aan bezoek aan de dierentuin, het zwembad, natuurdagen tijdens de seizoenen enz. Een grote wens is speciale kampdagen tijdens de zomervakanties voor bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders geen geld voor vakantie hebben. Deze kinderen kunnen onder begeleiding naar een leuk vakantieoord;
  • (educatief) speelgoed en ontwikkelingsgericht materiaal;
  • de aanschaf van handicap specifieke zit- en sta voorzieningen, speeltoestellen en muziek instrumenten;
  • het kindvriendelijk inrichten van diverse ruimtes zoals een snoezelkamer, een badkamer, een ouderkamer, kinderkamers, een kindgerichte afleidingskamer waar kinderen die vervelende handelingen moeten ondergaan zich prettig kunnen voelen en afgeleid kunnen worden door specifiek afleidingsmateriaal;
  • het aanbieden van speciale therapieën die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden;
  • het organiseren en professionaliseren van vrijwilligers, die betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten voor zorgintensieve kinderen.

Het bestuur van Stichting Vrienden van CityKids

Stichting Vrienden van CityKids bestaat uit een daadkrachtig, bevlogen bestuur dat alle voorkomende taken uitvoert. Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit drie  leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de stichting besturen. De huidige bestuurders zijn mevrouw A.E. Korthals – Stemerding (voorzitter), mevrouw A.E.F. van der Wees (penningmeester). Mevrouw N.E. Cornelissen – van Rappard (project manager van Medisch Kindzorg Instelling CityKids) geeft vooralsnog secretariële ondersteuning  aan de stichting. Per 1 juni a.s.  zal deze taak worden overgedragen aan een nieuw te benoemen bestuurslid.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 66017890. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 856359336.

De statuten van de Stichting zijn op verzoek beschikbaar.

Contactgegevens Stichting Vrienden van CityKids

Van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam

Contactpersoon: Nicoline Cornelissen
Tel.: 010 4673105 of 06 40419929
Mail:  bestuur@stichtingcitykids.nl

Bankrekeningnummer van Stichting Vrienden van CityKids is NL08ABNA0433398647.

Donaties

Financiële bijdragen aan de Stichting ter ondersteuning van haar doelstelling zijn van harte welkom. Dit kan in de vorm van eenmalige of periodieke donaties of door het organiseren van een sponsorwervende activiteit zoals een sportevenement (sponsorloop, golftoernooi), een gala of liefdadigheidsconcert, een collecte of elke andere activiteit die geld oplevert.  Ook kan gedacht worden aan toekenning van een nalatenschap of legaat na overlijden.

Lees hier wie ons de afgelopen jaren gesteund heeft.

Financiële verantwoording

Elk jaar zal Stichting Vrienden van CityKids haar jaarverslag publiceren:
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2016

Help ons mee!

Heeft u ideeën om ons te ondersteunen, neem dan contact op met Nicoline Cornelissen, bereikbaar via 010 4673105 of bestuur@stichtingcitykids.nl.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden