Contact: telefoon 010 - 4673105

 • Home
 • Vacatures Rotterdam

Vacatures Rotterdam

CityKids is een groeiende organisatie en voor het verpleegkundig kinderdagverblijf en kinderdagcentrum altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers.vac

Een open sollicitatie kunt u mailen naar sollicitatie@www.joostbloom.nl.

Openstaande vacatures:

Kinderverpleegkundige(n) 20-32 uur

CityKids is per direct op zoek naar  enthousiaste en ervaren kinderverpleegkundigen voor  20-32 uur per week. 

Heb je belangstelling,  informeer dan naar alle mogelijkheden of loop een dag met een collega mee zodat je een goede indruk krijgt wat het werk bij ons inhoudt!. Ervaar dan zelf hoe het werk op een specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijf is!

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling met 2 specialiteiten:  een verpleegkundig kinderdagverblijf en een kinderdagcentrum. Wij zien de zorg voor het kind niet los van hun ouders en hun omgeving.

Door onze groei zijn er op ons specialistische verpleegkundig kinderdagverblijf vacatures ontstaan.

Het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids biedt jonge kinderen van 0 tot 5 jaar specialistische kinderverpleegkundige zorg en (ortho) pedagogische begeleiding in een veilige kindgerichte huiselijke omgeving. De kinderverpleegkundige coördineert de geïntegreerde benodigde zorg. Dit kan eventueel ook thuiszorg zijn. Sommige ouders maken hier dankbaar gebruik van. Door dit intensieve, vaak dagelijkse contact met de kinderen en hun ouders leer je het gezin echt kennen, waardoor je een vertrouwensband opbouwt. Onze kinderverpleegkundigen ervaren dat als heel waardevol en plezierig. Naast dat je samen met je collega’s zorgdraagt voor alle specialistische verpleegkundige handelingen wordt er ook een groot beroep gedaan op je oplossingsgerichte kwaliteiten en communicatieve vaardigheden.

Functie eisen

 • Verpleegkundig niveau 4/5 met kinderaantekening;
 • Opleiding gevolgd in een academisch ziekenhuis is een pre;
 • BIG registratie;
 • Bekend met het Medisch Kindzorg Systeem;
 • Ervaring met indiceren m.b.t. ZvW is een pre;
 • Duidelijke affiniteit met en enthousiasme voor het werken met jonge kinderen die intensieve verpleegkundige zorg nodig hebben in een huiselijke kindvriendelijke omgeving;
 • Zowel solistisch als in teamverband kunnen werken;
 • Flexibel inzetbaar;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent vrolijk, nauwkeurig, integer en betrouwbaar;
 • Je deelt onze missie en visie kindgerichte zorg (In september 2016 hebben we als eerste organisatie buiten het ziekenhuis de Gouden Smiley uitgereikt gekregen van Kind & Ziekenhuis).

Wij bieden:

Een dienstverband voor 20 – 32 uur per week;

Bereidheid in overleg een aantal avond diensten in de maand te werken ivm thuiszorg

Werken in een mooi zelfstandig team van zorgprofessionals bij een innovatieve onderneming met veel scholings- en opleidingsmogelijkheden;

Salaris is conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie

Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website https://www.mkdvcitykids.nl en/of onze Facebook pagina https://www.facebook.com/mkdvcitykids/!

Sollicitatieprocedure

Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids,  solliciteer dan direct! Je brief met motivatie en Curriculum Vitae kan je mailen naar sollicitatie@www.joostbloom.nl ter attentie van Maritza Russel.

Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.

Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wij ontvangen je CV en motivatie graag vóór 28 februari 2018.

 

Vacature Behandelcoördinator Rotterdam/Den Haag

CityKids is voor de locaties Den Haag en Rotterdam op zoek naar een enthousiaste en doortastende behandelcoördinator.

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling dat bestaat uit een verpleegkundig kinderdagverblijf en een kinderdagcentrum. Het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids biedt kinderen van 0 tot 5 jaar in een veilige kindgerichte omgeving, waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan de optimalisering van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Het kinderdagcentrum van CityKids biedt behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een (ernstige) verstandelijke beperking, een (ernstige) ontwikkelingsstoornis, een stoornis in het autisme spectrum en/of gedragsproblematiek.

Doel van de functie
Eindverantwoordelijk voor de pedagogische behandeling, die wordt geboden binnen CityKids. Draagt zorg voor de aansturing van de (ortho)pedagogen.

Taken
De behandelcoördinator is belast met werkzaamheden welke vallen onder de pijlers beleidsontwikkeling, uitvoering behandelbeleid en professionele ontwikkeling.

Beleidsontwikkeling

Levert een bijdrage aan CityKids door:

 • Het bewaken van de realisatie van het voor de groepen vastgestelde behandelbeleid;
 • Het tijdig anticiperen op ontwikkelingen c.q. gewijzigde omstandigheden en het daarop initiëren van aanpassing van het behandelbeleid;
 • Het toezien op methodisch werken op de groep;
 • Te adviseren over pedagogische methoden;
 • Te adviseren over scholing van (ortho)pedagogen;
 • Het overdragen van nieuwe wetenschappelijke inzichten aan collega’s;
 • De mogelijkheden tot het uitbreiden van het zorgaanbod van CityKids (zoals gezinsbegeleiding en diagnostiek) onderzoeken en opzetten en de financieringsstromen/aanbesteding voor het zorgaanbod van CityKids onderzoeken;
 • Beleidsstukken daar waar nodig uit te breiden, aan te passen en toe te voegen;
 • Toe te zien op werken volgens de door de HKZ gestelde normen;
 • Samen met de leidinggevende en de coördinerend pedagoog onderdeel te zijn van de MIC commissie.

Uitvoering behandelbeleid

De behandelcoördinator is verantwoordelijk voor:

 • De bewaking en monitoring van de pedagogische behandeling en zorgplannen
 • De ontwikkelingsgerichte voortgangsrapportages van de kinderen van CityKids;
 • Monitoring en coördinatie van de uitvoering van zorgplannen en het coachen van het behandelteam in de uitvoering van het zorgplan;
 • Het toezien op het verzamelen van informatie uit het MDO team ((ortho)pedagogen, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, arts);
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van effectmetingen van de behandeling van de kinderen.

De behandelcoördinator levert een bijdrage aan CityKids door:

 • Te fungeren als consultant voor (ortho)pedagogen, verpleegkundigen en therapeuten ten behoeve van pedagogische advisering, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte;
 • Het geven van advies, informatie en ondersteuning bij het opstellen van groeps- en individuele plannen/activiteiten van de kinderen;

Professionele ontwikkeling

De behandelcoördinator draagt zorg voor:

 • Het in nauw overleg met de leidinggevende, analyseren en vaststellen van de eigen professionele ontwikkelingsbehoefte om te komen tot een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin ontwikkelingsdoelstellingen zijn opgenomen;
 • Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling door het opstellen van een POP;
 • Het afstemmen van de eigen professionele ontwikkeling op de ontwikkelingseisen van CityKids;
 • Het terugkoppelen van tijdens training en scholing opgedane kennis en ervaring aan collega’s.

 Functie kenmerken

 • Een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of psychologie;
 • Specialistische kennis op het gebied van werken met kinderen met lichamelijke- en verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen;
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van de doelgroep ‘het jonge kind’;
 • Kennis van het pedagogisch beleid van de organisatie en hierop van invloed zijnde in- en externe ontwikkelingen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Sociale vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie ten behoeve van (in- en externe) deskundigheidsbevordering en in contacten met collega’s/ kinderen/ouders;
 • Inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties;
 • Vaardigheden in het coördineren van processen, werken met multidisciplinaire teams en het coachen van individuen en teamprocessen;

Wij bieden

 • Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige fulltime functie (36 uur per week, 24 of 32 uur is bespreekbaar), in een dynamische en groeiende onderneming met maatschappelijk relevante producten en diensten.
 • Een jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling bij blijvend groeiende portefeuille en goed presteren. Starten uiterlijk 1 december 2017 (eerder is wenselijk).
 • Standplaats Den Haag.
 • Goede salaris- en arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg .
 • Secundair: een laptop, telefoon, aantrekkelijke collectieve pensioen regeling en mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering.
 • Garantie van uitdagende projecten op inhoud en op team niveau
 • De mogelijkheid om zorg gerelateerde cursussen te volgen.

Informatie
Kijk voor meer informatie over de werkwijze van CityKids op www.www.joostbloom.nl.

Sollicitatieprocedure
Je brief met motivatie en CV kan je mailen naar sollicitatie@www.joostbloom.nl, ter attentie van Maritza Russel.

We verzoeken je alleen te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen. Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.

Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de gestelde functie-eisen, graag vóór 15 februari 2018.

 

Vrijwilliger CityKids

Profielschets van CityKids

CityKids geeft bijzondere kinderen de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen.
CityKids is een Medische Kindzorg instelling waar kinderen met een zorgvraag in de leeftijd van 0 tot 12 jaar worden opgevangen. CityKids biedt zorg aan kinderen op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen op het kinderdagcentrum. Daarnaast biedt CityKids 24 uurs kinderthuiszorg.

Functieprofiel Vrijwilliger bij CityKids.

Doel van de functie:
De functie is een dienstverlenende en ondersteunende functie, waarbij huishoudelijke en verzorgende taken worden verricht met als doel een bijdrage te leveren aan de veilige en huiselijke sfeer binnen CityKids. Vrijwilligers kunnen door het bieden van aandacht, tijd en een luisterend oor van grote meerwaarde zijn voor alle kinderen die binnen CityKids verblijven.

Beschrijving van de activiteiten:
De Vrijwilliger bij CityKids heeft een aantal taken die in overleg met de verpleegkundigen/pedagogisch medewerkers worden uitgevoerd en een aantal taken die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan men denken aan (licht) huishoudelijke werkzaamheden, maar ook aan actviteiten met de kinderen zoals voorlezen of knutselen. Uiteraard worden eigen initiatieven en ideeën ook gewaardeerd binnen de grenzen en mogelijkheden van CityKids. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de locatiemanager.

De diensten zijn 5 dagen per week (werkdagen) en als volgt ingedeeld:

ochtend: 09.00 – 12.30 (bezetting: 1 tot 2 vrijwilligers)
middag: 13.00 – 15.30 (bezetting: 2 tot  vrijwilligers)

Verantwoording:

Alle vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Locatie manager Suzanne Bakker. De aansturing van de werkzaamheden geschiedt onder de eindverantwoordelijkheid van de locatiemanager. De dagelijkse uitvoering van de verschillende activiteiten wordt in overleg met de professionals gecoördineerd.

Functie-eisen:

 • affiniteit met het werken met (zieke) kinderen;
 • kunnen samenwerken in groepsverband maar ook zelfstandig;
 • beschikbaarheid/flexibiliteit (minimaal eenmaal per week een dienst);
 • motivatie;
 • actieve instelling;
 • normen en waarden besef;
 • sociale en communicatieve vaardigheden;
 • goede fysieke gesteldheid;
 • (kinder) EHBO, reanimatietraining
 • VOG

Voorwaarde:
Binnen CityKids is er sprake van een hectische omgeving waarin allerlei medische- en persoonlijke zaken spelen. Als vrijwilliger hoor je veel en het is de bedoeling dat dit binnen de muren van CityKids blijft. Wij doen een beroep op een ieder dat de privacy van de kinderen, de ouders, het personeel en de collega vrijwilligers gewaarborgd blijft. Na een inwerkperiode (on the job) en een verklaring van goed gedrag zal een samenwerkingscontract worden opgesteld.

Sollicitaties kunnen gemaild worden naar sollicitatie@www.joostbloom.nl, ter attentie van Suzanne Bakker (locatie manager).

 

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.
© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden