Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Verwijzingsprocedure

Verwijzingsprocedure

De verwijzing naar CityKids gebeurt vanuit uiteenlopende disciplines en instanties, zoals:

  • artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, revalidatieartsen;
  • therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten;
  • paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;
  • reguliere kinderopvang;wijkteams;
  • instellingen: MEE, Centrum Jeugd en Gezin, ziekenhuizen.

 

Wanneer u als verwijzer wilt overleggen over een eventuele plaatsing van een kind bij CityKids, verzoeken wij u per mail (info@mkdvcitykids.nl)  of per telefoon (010-4673105) contact op te nemen.

Voordat een kind geplaatst kan worden bij CityKids zal er eerst uitgebreid informatie uitwisseling en overleg plaatsvinden met de behandelend arts(en) en/of instellingen waar het kind bekend is. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Zo kan de zorg volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van het kind en van de ouders. Nadat CityKids volledig op de hoogte is van de medische en de gezinssituatie van het kind, wordt een indicatieaanvraag opgesteld.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden