Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Video interactie begeleiding

Video interactie begeleiding

Er wordt bij CityKids gebruik gemaakt van de methodiek Video Interactie Begeleiding (VIB). Deze methodiek  is uitermate geschikt om de interactie en communicatie tussen mensen te bevorderen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat VIB zeer effectief is. Leren reflecteren stimuleert de sociaal- emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

Alle kinderverpleegkundigen, (ortho)pedagogen en stagiaires werkzaam bij CityKids worden gefilmd. Dit gebeurt tijdens (groeps)activiteiten, tijdens de kring of eetmomenten. Een filmopname bestaat uit maximaal 10 minuten. Samen met de orthopedagoog wordt de video-opname op micro-niveau geanalyseerd. Aan de hand van de beelden is te zien, welke signalen het kind geeft om met de medewerker in contact te komen of te blijven. Deze signalen zijn soms zo klein dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn. Tijdens het terugkijken wordt de nadruk gelegd op de kwaliteiten van de medewerker en het kind. De medewerker wordt bewust gemaakt van de positieve momenten van contact en hoe zij uw kind kan geruststellen. Belangrijke uitgangspunten zijn: de hulp aan het kind, de sfeer in de groep, de manier waarop de groep werkt en de wijze waarop de medewerker werkt. Vaak merken medewerkers daardoor ontwikkelingen op bij de kinderen die ze nog niet eerder hadden gezien.  Door te zien wat er werkt in de positieve interactie, wordt het vertrouwen in bepaalde handelingen vergroot.

De medewerkers worden meerdere keren gefilmd, zodat er verschillende aspecten van de communicatie aan  bod komen. VIB wordt ook gebruikt voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van het kind en de voortgang van het behandeltraject.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden