Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Voor professionals

Voor professionals

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van specialistische kindzorg. U vindt hier informatie hoe CityKids het kind en het gezin kan helpen met (extra) zorg en verdere ontwikkeling waarbij de behoefte en mogelijkheden van het kind en het gezin centraal staan. 

Verder vindt u hier onze vacatures en stagemogelijkheden en data voor congres en  symposia. Onze medewerkers krijgen volop mogelijkheden zich verder te professionaliseren door het volgen van workshops , opleidingen zoals ABA, sensorische prikkelverwerking, bijwonen van diverse symposia. Ook hebben een aantal pedagogen en kinderverpleegkundigen onlangs de intensieve 3 daagse basiscursus Palliatieve zorg gevolgd en de cursus Indiceren & Organiseren, zodat we zelf kunnen indiceren.  

Lees hieronder het NIEUWS:

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft adviesbureau jb Lorenz gevraagd om op basis van verhalen van ouders & verzorgers te komen tot een analyse van de rode draden van de vraagstukken en knelpunten waar ouders en gezinnen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.
De rapportage is opgebouwd vanuit 4 pijlers: organisatie van zorg, beschikbaarheid van zorg, financiering van zorg en integraliteit van zorg. Onderdeel van het rapport is een werkagenda voor de komende jaren om in gezamenlijkheid de kinderpalliatieve zorg te verbeteren. Op 9 juli 2018 is het rapport aangeboden aan minister Hugo de Jonge tijdens een werkbezoek aan kinderhospice Binnenveld.
Lees hier de Rapportage kinderpalliatieve zorg.

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg buiten het ziekenhuis slaan handen ineen en gaan samen verder onder nieuwe naam BINKZ. Voor meer informatie over BINKZ, zie www.binkz.nl.

12 juni 2018 zijn een aantal medewerkers naar het symposium “Kindzorg zonder Muren” geweest
(http://nvavg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Kindzorg-zonder-muren-uitnodiging.pdf)

Eind augustus 2018 vond ondertekening plaats voor de samenwerking met Sophia Revalidatie in Delft. Lees hier het persbericht.

 

 

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden